35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 8 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de regering voornemens is een SMART L-radar te plaatsen in Herwijnen, en dat de gemeente West-Betuwe geen medewerking verleent aan de aanpassing van het bestemmingsplan;

  • Herwijnen langdurig blootgesteld is aan samengestelde straling;

  • deugdelijke alternatieve locaties zijn aangedragen;

  • de Gezondheidsraad de samenhang tussen (stralings)blootstelling en ziekten of aandoeningen niet aangetoond of onwaarschijnlijk acht, maar dat niet uitgesloten kan worden dat blootstelling aan straling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden en daarom adviseert om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden;

overwegende dat:

  • plaatsing van de SMART-L radar in Herwijnen de bevolking in Herwijnen opnieuw langdurig bloot zou stellen aan samengestelde straling, inclusief de al aanwezige KNMI radar en scheepvaartradars;

  • het Ministerie van Defensie in de communicatie naar de gemeente en de inwoners over de plaatsing van de SMART-L radar niet voldoende goed heeft gehandeld en dit erkend heeft;

  • de gezondheid van omwonenden van groot belang is;

  • de radar noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland;

verzoekt de regering:

  • een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van Herwijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Voordewind

Van den Nieuwenhuijzen

Kerstens

Karabulut

Naar boven