Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 27

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onderzoek gedaan wordt naar het samenvoegen van defensiemusea, waaronder het Mariniersmuseum te Rotterdam;

constaterende dat al sinds 1938 begonnen was met het aanleggen van de collectie historische voorwerpen van het Mariniersmuseum en dat het museum nauw verbonden is met de Rotterdamse Marinierskazerne en het Korps Mariniers;

verzoekt de regering, om zich in te zetten voor behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam door in overleg te gaan met alle betrokken partijen, en de Kamer te informeren over de uitkomst van het onderzoek voor 15 januari 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Van den Bosch

Kerstens

Van Helvert

Stoffer

Voordewind