Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 26

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Defensie tientallen jaren lang medewerkers heeft laten werken met het uiterst schadelijke chroom-6 terwijl de leiding (anders dan die medewerkers zelf) op de hoogte was van dat schadelijke karakter;

constaterende dat Defensie zich aldus allesbehalve als een «goed werkgever» heeft gedragen;

constaterende dat, ondanks het feit dat uiteindelijk een schaderegeling is tot stand gekomen, bij veel medewerkers tot op de dag van vandaag het gevoel leeft dat daarmee absoluut geen recht is gedaan aan het hun aangedane leed;

constaterende dat een belangrijk deel van het door Defensie bij de totstandkoming van bedoelde schaderegeling daarvoor vrijgemaakte budget tot op heden niet is benut en niet voorzienbaar is dat dat met de huidige regeling alsnog gaat gebeuren;

overwegende dat in de door de gemeente Tilburg en NS getroffen regeling voor bijstandsgerechtigden die met chroom-6 hebben gewerkt sprake is van een standaarduitkering voor hen die met chroom-6 in aanraking zijn geweest, alsook dat in het rapport van de commissie Vergemakkelijking afhandeling beroepsziekten (de commissie-Heerts) zo'n regeling in overweging wordt gegeven;

verzoekt de regering, haar (voormalige) medewerkers die tijdens hun werkzaamheden met chroom-6 in aanraking zijn geweest alsmede hun weduwen of weduwnaars een standaarduitkering als hierboven bedoeld te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Karabulut