Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 25

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULUT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (gewezen) militairen zich geconfronteerd zien met soms fors inkomensverlies nu hun zogenaamde «uitkering gewezen militairen» niet doorloopt tot het moment dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, maar stopt zodra zij 65 worden;

overwegende dat (gewezen) militairen anders dan andere werknemers niet de keuze hebben of hadden om bij hun werkgever Defensie door te werken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd om zo dat inkomensverlies te voorkomen;

overwegende dat een en ander begrijpelijkerwijs tot veel commotie onder betrokkenen leidt, alsook dat gelet op het voorgaande in het kader van goed werkgeverschap een verantwoordelijkheid op Defensie rust;

verzoekt de regering, over te gaan tot het instellen van een onafhankelijke commissie die als taak krijgt de omvang van dit probleem in kaart te brengen, alsook in het eerste kwartaal van 2021 te komen met aanbevelingen voor mogelijke oplossingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Karabulut