Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 23

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Defensie de rijkscoördinatieregeling van kracht heeft verklaard ten behoeve van de bouw en vestiging van een SMART-L-radar nabij Herwijnen in de gemeente West Betuwe;

overwegende dat de gemeente en bewoners niet alleen beargumenteerde inhoudelijk-technische kritiek houden op de diverse aspecten van de rapporten die Defensie aanhaalt maar ook hebben aangekondigd een maximale procedure te zullen voeren;

verzoekt de regering, de rijkscoördinatieregeling te beëindigen en af te zien van de vestigingsplaats voor de SMART-L-radar in Herwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens