Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 22

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een schaderegeling in te richten tot ruimhartige uitkering van de schade voor ziek geworden werknemers van Defensie als gevolg van het werken met chroom-6 en/of andere giftige stoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens