Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 21

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BOSCH EN VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Aanwijzing SG A/978 militairen beperkt in hun extern optreden, mediacontacten en publicaties terwijl deze uitingen juist van belang zijn voor Defensie en de buitenwereld;

overwegende dat het kabinet de oekaze-Kok volledig gaat vernieuwen en gaat experimenteren met meer vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat militairen door Aanwijzing SG A/978 geen nieuwe beperkingen ondervinden ten opzichte van de situatie daarvoor, en voorop te lopen bij het bieden van vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing door Defensiemedewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Bosch

Van Helvert