Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 20

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om naar aanleiding van de vele gebreken die worden geconstateerd bij de peperdure F-35-vliegtuigen zorg te dragen voor financiële compensatie door bijvoorbeeld de leverancier aansprakelijk te stellen voor geleden schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma