Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-X nr. 19

35 570 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de miljardenaankoop van de F-35-vliegtuigen gelet op alle kostenoverschrijdingen, de talrijke technische gebreken en de geringe strategische meerwaarde zeer slecht besteed belastinggeld is en dat excuses van het kabinet aan de Nederlandse belastingbetaler op zijn plaats zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma