35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 2 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Nog steeds worden LHBTI’s bedreigd, bespuugd, belaagd op straat en zelfs in elkaar geslagen. Het programma ten behoeve van Regenbooggemeenten levert een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de sociale acceptatie van LHBTI’s. D66 wil dit programma een extra impuls geven, om regenbooggemeenten te stimuleren om veiligheid hoog op de agenda te zetten. Zij kunnen zich hierbij onder andere baseren op de handreiking «Veilige Wijken voor LHBTI’s».

Met dit amendement wordt geregeld dat binnen artikel 25, Emancipatie, voor het jaar 2021 een bedrag van € 100 (x € 1.000) geoormerkt wordt ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland. De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen bij subsidies en opdrachten in artikel 25.

Bergkamp

Naar boven