35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal onderwijsinstellingen al heeft aangegeven door te gaan met onlineonderwijs;

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat studenten vaak ontevreden zijn over de kwaliteit van onlineonderwijs, dat studenten de interactie met hun medestudenten missen en dat studenten meer eenzaamheid, concentratieproblemen en motivatieproblemen ervaren wanneer ze meer onlineonderwijs volgen;

verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat fysiek onderwijs de norm is, en behoudens dwingende omstandigheden alleen bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten tot afstandsonderwijs mag worden overgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Paternotte

Wassenberg

Gündoğan

Naar boven