Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VIII nr. 173

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 159

Voorgesteld 26 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voor de komende weken een avondklok heeft ingesteld, maar dat er een uitzondering is voor studenten in het mbo en h.o. die een examen of tentamen moeten doen;

constaterende dat onderwijsinstellingen, en met name mbo's, een deel van hun praktijklessen noodgedwongen naar de avond hebben verschoven om zo veel mogelijk leerlingen nog praktijkles te kunnen bieden met inachtneming van coronamaatregelen;

roept de regering op, om studenten die op het mbo en h.o. in de avond praktijklessen moeten volgen uit te zonderen van de regels omtrent de avondklok,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van den Hul

Van Raan