Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VIII nr. 165

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 165 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet ondanks een aangenomen motie nog altijd niet de actuele omvang van het lerarentekort registreert;

verzoekt de regering, nu eindelijk het actuele tekort, en de manier waarop scholen dit oplossen, op een website te registreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Van Meenen

Westerveld

Van den Hul