35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN BELHAJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 113

Voorgesteld 1 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeentelijke steun aan culturele instellingen wordt verrekend met de NOW;

constaterende dat dit gemeenten huiverig maakt om additionele financiële steun te verlenen;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW kunnen worden aangepast zodat steun niet met de NOW wordt verrekend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Belhaj

Naar boven