Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-VI nr. 125

35 570 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 14 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Minister Julio Poch substantieel te compenseren voor het hem aangedane leed en de toegebrachte schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders