35 570 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2020

Hierbij stuur ik u een revisie van het onderzoek «Effecten van een vliegbelasting voor de luchtvrachtsector» (Bijlage bij Kamerstuk 35 570 IX, nr. 5) dat SEO in opdracht van het Ministerie van Financiën heeft uitgevoerd1. SEO heeft de berekeningen aangepast naar aanleiding van een revisie van de werkgelegenheidscijfers die Erasmus UPT recentelijk heeft doorgevoerd en die diende als basis voor de berekening van de werkgelegenheidseffecten. Dit leidt tot een aanpassing in de totale werkgelegenheidseffecten (Schiphol en MAA gecombineerd) als gevolg van de invoering van een vrachtheffing. De eerste orde effecten leiden tot een banenverlies van – 79 tot – 112 personen (in plaats van – 85 tot – 121 personen). Indien de tweede orde effecten zich voordoen leidt dit tot een banenverlies van – 4.973 tot – 5.367 (in plaats van – 6.075 tot – 6.554 personen).

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven