Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-I nr. 6

35 570 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN WASSENBERG

Voorgesteld 7 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het persoonlijk inkomen van de leden van het Koninklijk Huis te laten vallen onder de Wet normering topinkomens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Wassenberg