Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135570 nr. F

35 570 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

F MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.

Voorgesteld 27 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende,

  • dat de Nederlandse economie fors krimpt;

  • dat het ODA-budget gekoppeld is aan de ontwikkeling van het BNI, met als gevolg dat het ODA-budget verlaagd zou moeten worden met € 500 miljoen, hetgeen niet geschiedt;

overwegende,

  • dat de bijdrage aan de VN in 2020 € 503 miljoen bedraagt, waarvan € 484 miljoen vrijwillig is;

  • dat de besteding van de bijdrage aan de VN niet te controleren is door de Staten Generaal;

verzoekt de regering om de vrijwillige bijdrage aan de VN te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

Bezaan

Van Hattem

T. van Kesteren

Van Strien

Frentrop