35 570 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het opwaarderen en elektrificeren van de Maaslijn een verbetering en versterking van het nationale spoornetwerk is;

overwegende dat de betrokken provincies maar liefst 75% van de dekking van de geraamde kosten voor dit rijksinfraproject hebben toegezegd;

verzoekt de regering, het project binnen de scope en volgens plan in 2024 te doen realiseren en eventuele meerkosten niet op de betrokken provincies af te wentelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Laçin

Amhaouch

Stoffer

Naar boven