35 570 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voornemens is om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten;

overwegende dat de bruggen daardoor minder toegankelijk zijn voor fietsers, voetgangers en mensen die minder mobiel zijn;

overwegende dat omwonenden, de Fietsersbond en verschillende organisaties zich hebben uitgesproken voor lagere en beweegbare bruggen;

overwegende dat het belang van fietsers en voetgangers evenredig moet worden meegenomen in besluitvorming;

overwegende dat veilige varianten voor lagere en beweegbare bruggen zijn uitgewerkt;

verzoekt de regering, gehoor te geven aan de oproep van omwonenden en verschillende organisaties en de varianten voor lagere en beweegbare bruggen op te nemen als mogelijkheid voor verdere uitwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin,

Schonis

Kröger

Van Esch

Moorlag

Naar boven