35 570 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 oktober 2020

Hierbij stuur ik u het rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte, dat ik in antwoord op de adviesaanvraag van 17 september 2019 heb ontvangen. Zoals te doen gebruikelijk legt het kabinet het rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte zonder nadere standpuntbepaling aan u voor1.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven