Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135538 nr. J

35 538 Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

J MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de inzet van een coronatracing app gebaat is bij een hoog vertrouwen in de veiligheid van deze app;

overwegende, dat het hebben van privacy en security kwetsbaarheden dat vertrouwen aantast;

constaterende, dat de huidige CoronaMelder gebruik maakt van de zogenaamde Google Apple Exposure Notification api;

constaterende, dat hierdoor gebruikers van de app gebruik moeten maken van Apple App Store en Google Play Store;

constaterende, dat mede hierdoor de gebruiker per definitie persoonlijke (meta)data deelt met deze partijen;

roept de regering op daar waar mogelijk de app door te ontwikkelen door andere implementaties van de app mogelijk te maken, zodat gebruikers de app ook los van Google en Apple kunnen gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

De Boer

Faber-van de Klashorst

Nooren

Nicolaï

Baay-Timmerman

Van Pareren