Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135530 nr. 8

35 530 Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 1 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De leden van het adviescollege vervullen hun taak om niet.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement de leden van de adviescommissie hun taak om niet te laten uitvoeren. Net als de Minister wil de indiener de kosten voor de ingestelde adviescommissie zo laag mogelijk houden. Indiener vindt een vergoeding per vergadering conform de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies te hoog in relatie tot de eervolle taak. Daarbij vindt de indiener niet uit te leggen dat adviseurs over de vergoeding van politieke ambtsdragers voor dat advies een rijkelijke vergoeding ontvangen, naast hun vaak toch al goed betalende posities. Gezien de geringe tijdsbelasting en om te voorkomen dat de adviescommissie een plek wordt voor lucratieve neveninkomsten, acht de indiener dit voorstel gerechtvaardigd.

Leijten