Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135526 nr. A

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2020

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel voor de wet tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35 526).

Hierbij verzoek ik u dat wetsvoorstel waar mogelijk met spoed te behandelen.

De reden voor dit verzoek is de wenselijkheid de maatregelen die getroffen moeten worden voor de bestrijding van de covid-19-epidemie op zo kort mogelijke termijn van een optimale juridische basis te voorzien.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge