Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035526 nr. 5

35 526 Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Ontvangen 13 juli 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VIII, eerste lid, wordt «zes maanden» vervangen door «drie maanden».

Toelichting

De indieners onderschrijven het tijdelijke karakter van deze wet. Daarnaast onderschrijven zij de overwegingen die ten grondslag liggen aan de mogelijkheid om de werkingsduur te verlengen of bepalingen juist eerder te laten vervallen. Het is op dit moment immers niet te voorzien hoe de verspreiding van het virus en de bestrijding daarvan verlopen.

Juist vanwege het gegeven dat niet te voorzien is hoe de verspreiding en bestrijding van het virus in de toekomst zal gaan verlopen, is een vervalbepaling van 6 maanden een te lange termijn. De wet heeft vergaande consequenties voor de Nederlandse burger, waarbij fundamentele vrijheden kunnen worden ingeperkt. Indieners wensen de duur van de wet daarom tot drie maanden te beperken. Dit onderstreept het tijdelijke karakter en maakt optimale parlementaire controle mogelijk.

Groothuizen Veldman Van der Graaf