Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035505 nr. 7

35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal nachtvluchten reduceren een belangrijk instrument is in het verminderen van overlast voor omwonenden;

overwegende dat bij het faillissement van een luchtvaartmaatschappij, of als een reeks slots niet voor ten minste 80% is benut in het voorgaande seizoen, slots worden teruggegeven aan de slotpool, omdat de historische rechten vervallen;

verzoekt de regering te onderzoeken of na afloop van de opschorting van de 80%-regel in de slotverordening een «uitsterfbeleid» voor slots kan worden gehanteerd, waarbij slots die worden teruggegeven aan de pool in mindering worden gebracht op het totale aantal;

verzoekt de regering tevens, de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk met de Kamer te delen voor behandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte