Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035505 nr. 18

35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er diverse voorwaarden aan het steunpakket worden gesteld die gelinkt zijn aan verduurzaming van de luchtvaartsector;

overwegende dat het verduurzaming van de luchtvaarsector nodig is, zodat ook de luchtvaart een bijdrage levert aan klimaatdoelstellingen;

overwegende dat de liquiditeitspositie van KLM door de coronacrisis verslechterd is, waardoor er op dit moment weinig ruimte is voor hoge kosten voor investeringen;

verzoekt de Minister, de kosten die gemaakt moeten worden door KLM om aan de voorwaarden met betrekking tot verduurzaming te voldoen in kaart te brengen, en de Kamer hierover voor 1 oktober 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer