35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het staatssteunpakket voor KLM het inperken van nachtvluchten op Schiphol afhankelijk wordt gemaakt van onder andere de verdere openstelling van Lelystad Airport;

spreekt uit dat omwonenden van verschillende luchthavens niet tegen elkaar zouden moeten worden uitgespeeld;

verzoekt de regering de vermindering van het aantal nachtvluchten niet afhankelijk te maken van de verdere opening van Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven