35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van het begin af aan verkondigd heeft alles op alles te zetten om KLM te redden;

constaterende dat de Rekenkamer in een brief van 26 juni schrijft dat het onder alle omstandigheden, ook in het geval van urgentie, van belang is dat een operatie goed wordt overdacht, voorbereid en uitgevoerd;

constaterende dat de Rekenkamer daarbij zestien waardevolle lessen aanbiedt;

verzoekt de regering, aan te tonen dat deze zestien lessen in de praktijk zijn gebracht;

verzoekt de regering tevens, tot aan het verschijnen van dit onderzoek geen onomkeerbare stappen te zetten richting KLM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven