Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035505 nr. 10

35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de afspraken met KLM over staatssteun expliciet een koppeling wordt gelegd tussen afname van het aantal nachtvluchten en uitbreiding van Lelystad Airport;

van mening dat daarmee vooruit wordt gelopen op besluitvorming over de uitbreiding van Lelystad Airport;

spreekt uit dat de Kamer, niet gebonden is aan de uitbreiding van Lelystad Airport zolang besluitvorming daarover middels behandeling van het Luchthavenverkeersbesluit niet heeft plaatsgevonden in Tweede en Eerste Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins