Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035496 nr. 5

35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2020

Vandaag is bij uw Kamer het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend (Kamerstuk 35 496). De contouren van het wetsvoorstel zijn met de aanbieding van het pakket Belastingplan 2019 bekendgemaakt. Nadat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 onderwerp van consultatie was, heeft nadere uitwerking van het wetsvoorstel plaatsgevonden. Uw Kamer is over de voortgang van deze uitwerking tussentijds geïnformeerd.

Het kabinet ziet aanleiding om maatregelen voor te stellen die excessieve leenverhoudingen tussen vennootschappen en hun aanmerkelijkbelanghouders ontmoedigen. Door gelden te lenen kan de aanmerkelijkbelanghouder de belastingheffing over deze gelden langdurig uitstellen of in sommige gevallen zelfs afstellen. Dit gegeven is aanleiding om dit belastinguitstel en mogelijke -afstel te voorkomen en terug te nemen.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief