Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035493 nr. 8

35 493 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de begroting honderden miljoenen worden vrijgemaakt voor vaccinproductie zonder dat daar concrete garanties tegenover staan;

overwegende dat investeringen met publiek geld de samenleving ten goede moeten komen;

constaterende dat gesteld wordt dat het vaccin tegen kostprijs beschikbaar zal worden gesteld;

spreekt uit dat overeenkomsten over leveringen moeten blijven gelden na de crisis en het te ontwikkelen vaccin ook in de toekomst voor eventuele toekomstige virussen toegankelijk moet blijven;

verzoekt het kabinet, zich hiervoor maximaal in te spannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Ellemeet

Ploumen