Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135488 nr. 10

35 488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 februari 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel Ba, wordt in het voorgestelde artikel 255a, derde lid, «kunnen bereiken» vervangen door «hebben kunnen bereiken».

B

In artikel III, onderdeel A, wordt in het voorgestelde derde lid «In afwijking van het tweede lid is het» vervangen door «Het» en wordt na «enig jaar» ingevoegd «is».

Toelichting

Onderdeel A

Dit betreft een wetstechnische verbetering. De formulering in het voorgestelde artikel 7:255a lid 3 BW wordt daarmee gelijk aan de formulering in artikel 7:255 lid 2 BW.

Onderdeel B

Dit betreft een wetstechnische verbetering. Artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten en daar hoeft dus ook niet van afgeweken te worden.

Nijboer