Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035473 nr. 6

35 473 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 juni 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (bedragen x € 1.000)

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de 3e incidentele suppletoire begroting wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het besluit de noodmaatregelen ten aanzien van het Coronavirus te verlengen. De verlenging betreft een termijn van vier maanden in plaats van drie maanden, de termijn die eerder in de 3e incidentele suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast is ook besloten tot een compensatie voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Onderdeel A

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid 3e incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid 3e incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voor de tweede tranche (NOW) wordt bij een verlenging van 4 maanden in totaliteit een aanvullend budgettair beslag van circa 13 miljard (inclusief uitvoeringskosten) verwacht. Het bedrag is een grove inschatting en is vanwege het verloop van de coronacrisis met grote onzekerheden omgeven. Ten opzichte van een duur van de tweede tranche van 3 maanden, zoals aangekondigd in de 3e ISB, bedragen de meerkosten van één extra maand verlenging 3,2 miljard.

Van de hierboven genoemde € 3,2 miljard wordt € 3,0 miljoen overgeboekt naar de subsidie compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN (artikel 1) en € 0,333 miljoen ten behoeve van eilandelijk beleid op CN i.v.m. ongelijkwaardigheid noodpakket (artikel 99).

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

Van de NOW-middelen wordt € 3,0 miljoen overgeboekt naar de subsidie compensatie loonkosten en inkomensvoorziening ten behoeve van CN. Het totaal van de uitgaven aan de verlenging komt hiermee op € 12,0 miljoen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

De TOFA heeft als doel om flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een uitkering, tegemoet te komen in de kosten voor hun levensonderhoud. Deze tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en wordt door UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020. De uitgaven aan deze regeling worden geraamd op € 185,0 miljoen (exclusief uitvoeringskosten). Dit betreft een grove inschatting, omdat er geen goede empirische gegevens beschikbaar zijn over de omvang van de groep die in aanmerking komt.

Art 2 Bijstand, participatie en toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo)

De Tozo wordt met een extra maand verlengd en geldt t/m 30 september. Dit gaat gepaard met extra budgettaire gevolgen van € 0,4 miljard, waarvan € 0,3 miljard voor levensonderhoud en € 0,1 miljard voor kapitaalverstrekkingen. De totale uitgaven van de verlenging met 4 maanden komen dan naar verwachting op € 1,5 miljard. Voor levensonderhoud € 1 miljard en voor kapitaalverstrekkingen € 0,5 miljard.

Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Uitvoeringskosten UWV

Voor de uitvoeringskosten van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) door het UWV wordt er € 15 mln. beschikbaar gesteld op beleidsartikel 11. Deze middelen worden op een volgend begrotingsmoment in het juiste kasritme geplaatst.

Art 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 99 Nominaal en onvoorzien € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 99 Nominaal en onvoorzien € 1.000)

Toelichting

Eilandelijk beleid CN

Door de verlenging van de noodmaatregelen met een maand, is van de NOW-middelen € 0,333 miljoen extra overgeboekt naar artikel 99 ten behoeve van eilandelijk beleid i.v.m. ongelijkwaardigheid noodpakket. Het totaal van de uitgaven van de verlenging met 4 maanden komt hiermee op € 1,333 miljoen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees