35 470 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 22 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Thailand wereldwijd een van de twee grootste exporteurs van kippenvlees naar de Europese Unie is;

constaterende dat de Europese Commissie met Thailand onderhandelt over een alomvattend vrijhandelsverdrag;

overwegende dat in Thailand kippen onder lagere standaarden worden gehouden en gedood dan in de Europese Unie;

overwegende dat het niet eerlijk is om Nederlandse boeren keer op keer bloot te stellen aan concurrenten uit derde landen die tegen lagere standaarden kunnen produceren;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te laten weten dat een handelsverdrag met Thailand waarbij tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen van kippenvlees worden verlaagd in ieder geval op een tegenstem van Nederland kan rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven