35 470 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer heel kritisch is over de proeftuinen aardgasvrije wijken;

constaterende dat de Minister een evaluatie wil uitvoeren na afloop;

van mening dat mensen niet op hoge kosten moeten worden gejaagd in een proeftuin aardgasvrije wijken;

verzoekt de regering, om de proeftuinen aardgasvrije wijken te stoppen, in ieder geval tot de evaluatie is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Naar boven