35 470 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOERHUIS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rekenkamer kritisch is over de proeftuinen aardgasvrije wijken;

constaterende dat de Minister in 2022 een evaluatie wil uitvoeren na afloop;

van mening dat mensen niet op hoge kosten moeten worden gejaagd in een proeftuin aardgasvrije wijken;

verzoekt de regering, om een tussentijdse evaluatie van het programma aardgasvrije wijken op korte termijn uit te voeren, en het programma aan te passen gebaseerd op de kritiek van de Rekenkamer en de resultaten van de evaluatie als die daarvoor aanleiding geeft,

verzoekt de kamer, hierover te informeren voor het algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving en de tweede tranche van het programma.

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Naar boven