35 470 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe voorgenomen energielabel gemiddeld € 150 kost;

van mening dat mensen niet op hoge kosten moeten worden gejaagd voor een energielabel;

overwegende dat gemiddeld € 150 erg duur is vergeleken met het huidige energielabel, dat minder dan € 10 kost;

verzoekt de regering, om niet over te stappen op een nieuw label dat alleen door een expert mag worden afgegeven en gebruik te blijven maken van de VEL-methode, waarbij een numerieke indicator in kWh/m2 per jaar gebruikt kan worden om zo te voldoen aan de richtlijnen en tegelijkertijd mensen niet op hoge kosten te jagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Naar boven