Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035468 nr. 14

35 468 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49, negende lid, «zes maanden» telkens vervangen door «drie maanden».

Toelichting

In het voorgestelde artikel 49, negende lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is de termijn opgenomen voor het vaststellen van de beschikking tot toekenning van de hardheidstegemoetkoming. De initiële beslistermijn van zes maanden wordt op grond van dit amendement ingekort tot een termijn van drie maanden. Indien nodig kan deze termijn op grond van dit amendement eenmaal worden verlengd met maximaal drie maanden in plaats van met maximaal zes maanden.

Snels