Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035468 nr. 13

35 468 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49, derde lid, onderdeel a, «waarvan de ouder aannemelijk heeft gemaakt dat het tijdig is betaald» vervangen door «waarvan aannemelijk is dat het tijdig is betaald».

Toelichting

De wijziging van het voorgestelde artikel 49, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen houdt in dat is geschrapt dat het de ouder is die aannemelijk moet maken welke kosten zijn betaald. Indien op andere wijze aannemelijk is geworden welke kosten zijn betaald, kan de hardheidstegemoetkoming eveneens worden toegepast.

Snels