Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035468 nr. 12

35 468 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS

Ontvangen 10 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Financiën zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt een evaluatiebepaling voor deze weten houdt in dat de Kamers binnen twee jaar deze evaluatie ontvangen. Deze evaluatie staat los van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Awir die plaatsvindt conform artikel 48 van die wet.

Lodders