35 450 Voorjaarsnota 2020

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondanks alle overheidsgaranties nog steeds veel kredietaanvragen worden afgewezen;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de financiële sector om te kijken hoe een ruimhartigere kredietverlening tot stand kan worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven