35 450 Voorjaarsnota 2020

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de krimp van de economie vooral veroorzaakt is door het inzakken van de consumptie, door vraaguitval;

verzoekt de regering, met een plan te komen om de consumptie en daarmee de economie op korte termijn een boost te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven