Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135447 nr. 9

35 447 Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN BUITENWEG

Ontvangen 3 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.9, derde lid, vervalt «, voor zover naar het oordeel van een deelnemer zwaarwegende redenen zich daartegen niet verzetten,».

Toelichting

Aan het werken met geautomatiseerde gegevenswerking kleven niet alleen voordelen, maar zeker ook risico’s. Niet in de laatste plaats, omdat mensen vaak niet weten dat ze onderhevig zijn aan geautomatiseerde verwerking van gegevens en/of besluitvorming. Persoonlijke omstandigheden worden doorgaans niet meegewogen bij automatische verwerking en besluitvorming en het kan onmogelijk zijn fouten met terugwerkende kracht terug te draaien. De indieners van dit amendement vinden dat, indien een samenwerkingsverband gezamenlijke geautomatiseerde gegevensanalyse verricht, transparantie van belang is en dus op zijn minst te allen tijde openheid moet worden gegeven aan betrokkenen over de gebruikte patronen en indicatoren of andere onderliggende logica. De uitzondering op het verschaffen van duidelijkheid uit art. 1.9 lid 3 («voor zover ... niet verzetten») wordt met dit amendement geschrapt.

Van Nispen Buitenweg