35 447 Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN BUITENWEG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden geautomatiseerde verwerking van gegevens mogelijk maakt, maar daarbij geen duidelijke voorzorgsmaatregelen verplicht stelt om discriminatie of andere mensenrechtenschendingen te voorkomen;

overwegende dat aan de samenwerkingsverbanden ook private partijen deelnemen die, in tegenstelling tot publieke partijen, in essentie niet als doel hebben de samenleving te dienen en het gevaar op discriminatie en andere mensenrechtenschendingen daarbij logischerwijs nog groter wordt;

verzoekt de regering, te verduidelijken op welke manieren de samenwerkingsverbanden verplicht worden discriminatie en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen en hoe hier toezicht op gehouden wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Buitenweg

Naar boven