35 438 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de meeste buurt- en dorpshuizen niet in aanmerking komen voor de TOGS-regeling;

overwegende dat buurt- en dorpshuizen vaak grotendeels of geheel afhankelijk zijn van horeca-inkomsten en daardoor even zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen als reguliere horeca;

van mening dat buurt- en dorpshuizen een grote rol spelen in de sociale samenhang en het culturele leven in de samenleving en voorkomen moet worden dat een groot aantal financieel ten onder gaat;

verzoekt de regering, de TOGS-regeling uit de breiden zodat deze ook beschikbaar komt voor dorps-en buurthuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Naar boven