35 433 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten)

Nr. 7 GEWIJZIGDE MOTIE VAN TONY VAN DIJCK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 16 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij het afsluiten van de herverzekeringsovereenkomst als voorwaarde te stellen dat de Nederlandse tak van de kredietverzekeraar afziet van een dividend- en een bonus-uitkering tenminste voor de duur van de overeenkomst;

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven