Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. 30

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de coronacrisis veel huurders in financiële problemen komen;

overwegende dat als gevolg van de coronacrisis een economische recessie ontstaat en veel huurders ook na de coronacrisis in een financieel lastige positie komen;

van mening dat ook na de coronacrisis huisuitzettingen op grond van financiële problemen onwenselijk zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met betrokken partijen zoals woningcorporaties en andere verhuurders, vaart te maken met een structurele aanpak om huisuitzettingen op grond van financiële problemen in de toekomst te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Dik-Faber