35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Nr. 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BAUDET EN VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 16 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een grote groep ondernemers niet in aanmerking komt voor de TOGS, omdat de hoofd SBI-code is veranderd of een SBI-code is toegevoegd, nadat betreffende ondernemers nevenactiviteiten zijn gaan verrichten;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het, wanneer de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit, mogelijk zou zijn alle SBI-codes van een onderneming in aanmerking te nemen en op basis hiervan tot toekenning van de TOGS over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baudet

Van Haga

Naar boven