Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035430 nr. 22

35 430 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor toepassing van de NOW de omzet niet altijd wordt vergeleken met de omzet uit een realistische referentieperiode;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de regeling zodanig kan worden aangepast door een periode te nemen die wel representatief is, bijvoorbeeld dezelfde periode een jaar eerder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van Haga